Selvudvikling handler om at skabe sin egen lykke ud fra netop sine egne ønsker
Foredragsholder 2021-05-10T17:29:00+02:00

FORESPØRGSEL

Forståelse, forandring og fremgang

SKRÆDDERSYEDE FOREDRAG

Jeg elsker at undervise og holde foredrag. Det er vigtigt for mig, at mine foredrag er fyldt med humor og sjov. Også selvom emnerne er dybe og alvorlige. Jeg er god til at gøre emnerne relevante for tilhørerne, uanset om det er unge eller gamle. Og jeg inddrager altid eksempler fra egen erfaring, ligesom jeg blander tegninger, ord og praktiske øvelser under mine foredrag. Jeg forsøger at give tilskuerne noget med, som de kan integrere direkte i deres arbejds- og eller privat liv.

Mine foredrag handler om at få en forståelse for al det bullshit vi omgiver os med i form af undskyldninger, udenomssnak, manglende ansvar i forhold til sundhed, arbejde, privatliv, opdragelse osv. Jeg taler om kropssprog, kommunikationen med dig selv, fastlåste mønstre og viljen til at ville forandringer. Og ikke mindst hvad vi hver især kan gøre for at forbedre vores egne præstationer og løfte barren lidt højere op. Foredragene inspirerer en til at se sine egne “fejl” og “mangler” og finde muligheder og lysten til fremgang.

Et foredrag tager mellem 1,5 og 2 timer og koster kr. 8.500,- + moms og kørsel.

EMNEFORSLAG TIL 1,5 TIMERS FOREDRAG

Alle foredrag bliver tilrettelagt, så foredraget passer til jeres ønsker.

  • Glæde i arbejds- og privatliv

  • Loven om tiltrækning

  • Kropssprog (bedre sælger, taler, motivator, leder)

  • Fysisk- og psykisk selvforsvar (for pædagoger og plejepersonale)

  • Opdragelse og undervisning af børn

  • Meditation – Hvorfor og hvordan

FOREDRAGSREFERENCER

Reference fra Martin Schade, direktør for Harboe Bryggeri A/S:
”Harboes Bryggeri har i forbindelse med forskellige lederuddannelser benyttet sig af Per Nygaard. Undervisning af Per Nygaard har givet os en større indsigt i os selv. Det betyder at vi i vores hverdag markant har øget vores evner til at være fokuseret om løsningen af vores opgaver. Vi har fået nogle meget anvendelige fysiske og mentale værktøjer der hjælper os til at handle med positiv stress i en hektisk hverdag. Uddannelsen har sidst men ikke mindst været en katalysator for en personlig udvikling, der kan medføre en ændring i den personlige adfærd og der igennem skabe forudsætninger for en større harmoni mellem arbejdet og privatlivet..”

Reference fra Mogens Lindstrøm, Ringen, Slagelse:
Foredraget med Per var vildt meget givende og samtidig sjovt, da det er positive energier, som drøner rundt i lokalet..”